Support portal login

Projectmanagement

Als uw trusted advisor implementeren we in uw organisatie graag oplossingen en toepassingen die uw bedrijfsvoering optimaliseren. Zodat u uw relaties nog beter van dienst kunt zijn. Bij de implementatie van de door u gekozen oplossing zullen wij tevens het projectmanagement voeren. Dat doen wij transparant en volgens een vast stramien.

Projectplan
Wij maken een afspraak om bij u op locatie het project inhoudelijk door te nemen. Op basis van dat gesprek schrijven wij het projectplan, waarin alle verantwoordelijkheden duidelijk zijn omschreven. U hebt volledige duidelijkheid over de uit te voeren werkzaamheden. De projectmanager die wij vanuit Sencit aan u toevoegen, bewaakt de uitvoering van dit projectplan. Hij is uw vaste aanspreekpunt tijdens dit project.

Projectteam
Voor de voortgang is het belangrijk dat het project vanaf startmoment wordt begeleid door een projectteam. Dat bestaat vanuit Sencit uit uw projectmanager en de projectengineer. Wij verwachten van u, dat u een vaste contactpersoon beschikbaar stelt. Deze moet beslissingsbevoegd zijn in zaken die dit project aangaan.

Werken in fases
Het projectplan bevat onder meer de planning. Wij werken in fases, waarbij iedere fase een deadline kent. De projectmanager beslist wanneer een fase is afgerond. Pas wanneer een fase officieel is afgerond, starten we met de volgende fase.

Budgetbewaking
Budgetbewaking behoort tot de competenties van de projectmanager. Sencit levert het project op conform de afgesproken prijs. Is er sprake van onderdelen die op basis van nacalculatie worden geoffreerd, dan stelt de projectmanager met uw contactpersoon een bedrag vast. Wordt dit overschreden, dan krijgt uw contactpersoon hiervan bericht. Samen bepalen we dan de vervolgstappen.

Opleidingen en instructies
Wij bieden u de mogelijkheid om uw mensen op te leiden voor een adequaat gebruik van de oplossing of toepassing. Ga voor meer informatie naar Opleidingen.

Terug naar overzicht

Wij werken onder andere voor:

MidOceanBrands
Madurodam
Witteveen Bos
Van der Valk
Sensire
lOreal
Lindenhout
AOC Oost
SKB
Bodyshop
JBG
Hanos
Estron
Entrea
Ecofys
Charim
Bataviawerf
Alphega